Zmieniamy się

WYMIANA I RENOWACJA OKIEN W CZĘŚCI WYSOKOŚCIOWEJ PKIN

Ogłoszono przetarg nieograniczony na wymianę i renowację stolarki okiennej w Pałacu Kultury i Nauki. Do wymiany przewidzianych jest 710 szt., zaś do renowacji,  162 szt. Inwestycja obejmuje okna wyłącznie z części wysokościowej i będzie prowadzona pod nadzorem konserwatora zabytków. Nowe okna, tak jak obecne, zostaną wykonane z drewna dębowego. Dodatkowym udogodnieniem odczuwalnym przez użytkowników, a wynikającym z zachowania odpowiednich warunków bezpieczeństwa, będzie opcja uchylna skrzydeł. Zastosowane w nich zostaną także specjalne szyby pochłaniające promienie słoneczne, dzięki czemu pomieszczenia nie będą się nagrzewać tak intensywnie, jak dotychczas.

Poza stolarką okienną, zakres prac przewiduje również wymianę oraz renowację parapetów wewnętrznych i zewnętrznych

Inwestycja realizowana jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to  konieczność indywidualnego podejścia do przedmiotu przetargu wynikającego przede wszystkim z różnych wymiarów okien (jest ich aż 10 rodzajów), ich gabarytów, rodzaju zastosowanego materiału, a także zakresu prac, które będą prowadzone w obiekcie zabytkowym w związku z ich montażem.

Wykonawca będzie musiał zmierzyć się nie tylko z zaprojektowaniem  oraz wykonaniem okien, ale także demontażem starych i wstawieniem wyprodukowanej przez siebie stolarki. Dodatkowo będzie musiał dokonać renowacji niektórych skrzydeł zewnętrznych i wewnętrznych oraz przeprowadzić prace budowlano-wykończeniowe. Całość inwestycji będzie realizowana zgodnie z zaleceniami i pod nadzorem konserwatorskim. Niewątpliwym utrudnieniem dla wykonawcy będzie prowadzenie prac na wysokości podczas normalnego funkcjonowania budynku.

Inwestycja wraz z pracami projektowymi potrwa ok 6 lat. Wymiana i renowacja okien będzie obejmowała kondygnacje od I do XXX.

Całość sfinansowana zostanie ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.