Zamówienia publiczne

TU-07/2016

24 czerwca 2016

Remont dwóch auli o nr 817 i 844 wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi znajdujących się na 8 kondygnacji budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie

INFORMACJA O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA wraz z załącznikami

Termin składania ofert: 04.07.2016 godz. 15:00