Zamówienia publiczne

TU-03/2016

19 maja 2016

Remont sanitariatu męskiego oraz sanitariatu męskiego dla niepełnosprawnych na  pierwszej kondygnacji w budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie

Termin składania ofert: 03.06.2016 godz. 10:30 pokój 1504 (piętro XV)

Termin otwarcia ofert: 03.06.2016 godz. 11:00  pokój 1515 (piętro XV)

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami

Dokumentacja techniczna:

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie SKZ

Projekt budowlany

Projekt wykonawczy

Specyfikacja techniczna

Przedmiar

Przedmiar – uzupełniony

Przedmiar w wersji edytowalnej