Zamówienia publiczne

DIŁ-06/2016

19 kwietnia 2016

INFORMACJA O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA – Usługi telefonii komórkowej

Informacja

Termin składania ofert: 01.06.2016 godz. 15:00