Zamówienia publiczne

TZ-60/2016

11 kwietnia 2016

DOSTAWA UMUNDUROWANIA I ODZIEŻY REPREZENTACYJNEJ DLA PRACOWNIKÓW ZARZĄDU PAŁACU KULTURY I NAUKI SP. Z O.O. W WARSZAWIE

Termin składania ofert 20.04.2016 r. godz.10:30

Termin otwarcia ofert 20.04.2016 r. godz.11:00

Ogłoszenie

SIWZ

Zmiana treści ogłoszenia

zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania