Zamówienia publiczne

TP-09/2016

17 marca 2016

Weryfikacja kosztorysów inwestorskich i przedmiarów zadania inwestorskiego pn. „Modernizacja budynku PKiN – dostosowanie strefy “W” (Pałac Młodzieży) do wymogów przeciwpożarowych etap II”

INFORMACJA O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA wraz z załącznikami

WPK_zestawienie wszystkich kosztorysów

WPK_zestawienie kosztorysów do weryfikacji

Kosztorysy do weryfikacji:

WPK_2.06_Instalacje elektryczn_INWESTORSKI

WPK_2.8bZabezpieczenie_rewB-INWESTORSKI

WPK_2.8cZabezpieczenie_rewA-INWESTORSKI

WPK_2.9Zabezpieczenie_rewA-INWE

WPK_2.10Antypaniczne_rewA-INWESTORSKI

WPK_2.11Wydzielenie_rewA-INWESTORSKI

WPK_2.12_Instalacje elektryczn

WPK_2.13_Instalacje elektryczn_INWESTORSKI

WPK_2.14c_Instalacje elektrycz_INWESTORSKI

WPK_2.14d_Instalacje elektrycz_INWESTORSKI

WPK_2.15Winda_rewB-INWESTORSKI.

WPK_2.16Lazienka_rewA-INWESTORS

WPK_zestawienie kosztorysów których zakres został zrealizowany częściowo(zakres do odjęcia)

Kosztorysy zrealizowane częściowo:

WPK_2.13_Instalacje elektryczne – SAP 20100126 (korekta).ath

WPK_2.13_Instalacje elektryczne – SAP 20100126 (korekta).pdf

WPK_2.14c_Instalacje elektryczne – ZMIANY W INSTALACJI NN – (korekta).ath

WPK_2.14c_Instalacje elektryczne – ZMIANY W INSTALACJI NN – (korekta).pdf

Projekt wykonawczy:

PKiN_PROJEKT WYKONAWCZY_opis_Pkt 1,2

PKiN_PROJEKT WYKONAWCZY_opis_Pkt 3

PKiN_PROJEKT WYKONAWCZY_opis_Pkt 4_Uprawnienia

PKiN_PROJEKT WYKONAWCZY_opis_Pkt 5_dok.foto

PKiN_PROJEKT WYKONAWCZY_opis_Pkt 6_zał.techn

PKiN_PROJEKT WYKONAWCZY_opis_Pkt 7_spis rysunków

PKiN_PROJEKT WYKONAWCZY_ST

PKiN_PW_Załączniki formalno-prawne

Uzupełnienie do rysunku nr WPK3EL104A

Przedmiary robót:

WPK_2.06_Instalacje elektryczn_PRZEDMIAR

WPK_2.8bZabezpieczenie_rewB-PRZEDMIAR

WPK_2.8cZabezpieczenie_rewA-PRZEDMIAR

WPK_2.9Zabezpieczenie_rewA-PRZEDMIAR

WPK_2.10Antypaniczne_rewA-PRZEDMIAR

WPK_2.11Wydzielenie_rewA-PRZEDMIAR

WPK_2.12_Instalacje elektryczn_PRZEDMIAR

WPK_2.13_Instalacje elektryczn_PRZEDMIAR

WPK_2.14c_Instalacje elektrycz_PRZEDMIAR

WPK_2.14d_Instalacje elektrycz_PRZEDMIAR

WPK_2.15Winda_rewB-PRZEDMIAR

WPK_2.16Lazienka_rewA-PRZEDMIAR

Rysunki architektura: Segregator1

Rysunki branży sanitarnej: Segregator2

Rysunki elektryczne: Segregator3.1.; Segregator3.2.; Segregator3.3.; Segregator3.4.; Segregator3.5.

Rysunki konstrukcyjne: Segregator4

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót