Parking

Lokalizacja parkingu

Parking usytuowany wokół gmachu PKiN posiada około 1300 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych. Ponadto na terenie znajdują się dwie płyty autokarowe z możliwością pomieszczenia kilkudziesięciu autobusów. Parking posiada status parkingu dozorowanego niestrzeżonego. Parkowanie odbywa się przez całą dobę także w niedziele i święta. Do dyspozycji korzystających z parkingu jest 9 kas automatycznych usytuowanych wokół Pałacu Kultury i Nauki oraz jedna w holu głównym PKiN.

Regulamin parkingu Rozkład parkingów

Infrastruktura

Wjazdy na parking:
Jeden wjazd od ul. Marszałkowskiej, oraz trzy od ul. Emilii Plater: pierwszy bliżej Alej Jerozolimskich w pobliżu Muzeum Techniki); drugi przy Sali Kongresowej, trzeci bliżej ul. Świętokrzyskiej (przy Pałacu Młodzieży). Podczas wjazdu rogatki otwierają się po pobraniu jednorazowego biletu prakingowego lub po przyłożeniu do czytnika stałej karty.

Wyjazdy z parkingu:
Dwa na ul. Marszałkowską ( obok dawnej trybuny); pięć na ul. E. Plater: dwa obok Muzeum Techniki (bliżej Alej Jerozolimskich), jeden obok Sali Kongresowej, dwa obok basenu Pałacu Młodzieży ( bliżej ul. Świętokrzyskiej).

Parkingowe kasy automatyczne – 10:
4 od strony ul. Emilii Plater (dwie przy uliczce od Sali Kongresowej do Muzeum Techniki i dwie przy drodze z Sali Kongresowej do basenu Pałacu Młodzieży), 1 przed Kinoteką, 2 przy drodze wyjazdowej na ul. Marszałkowską przed głównym wejściem do Pałacu Kultury i Nauki, 1 kasa przy Teatrze „Studio”oraz 1 w holu głównym PKiN. Kasa przy Teatrze Studio jest specjalnie oznakowana, ponieważ przystosowana jest do korzystania z niej przez osoby poruszające się na wózku. Podczas wyjazdu rogatki otwiera opłacony bilet parkingowy lub ważna stała karta. 1 kasa w holu głównym budynku PKiN Kultury i Nauki, 1 kasa przy Teatrze „Studio” oraz 1 w holu głównym PKiN. Kasa przy Teatrze Studio jest specjalnie oznakowana, ponieważ przystosowana jest do korzystania z niej przez osoby poruszające się na wózku. Podczas wyjazdu rogatki otwiera opłacony bilet parkingowy lub ważna stała karta.
1 kasa w holu głównym budynku PKiN.

Opłaty za korzystanie z parkingu

Samochody osobowe

 • Do 15 min.: 2 zł
 • Pierwsza godzina: 5 zł
 • Druga godzina: 4 zł
 • Każda następna rozpoczęta godzina: 3 zł
 • 24 godziny: 40 zł (bilet dobowy lub na wielokrotność dób, można kupić w Biurze Obsługi Parkingów czynnym tylko w dni powszednie)
 • Opłata za brak biletu: 50 zł

Samochody dostawcze, autobusy
i busy od 2,30 m wysokości

 • Do 15 min.: 5 zł
 • Pierwsza godzina: 10 zł
 • Druga godzina: 10 zł
 • Każda następna rozpoczęta godzina: 10 zł
 • 24 godziny: 130 zł (bilet dobowy lub na wielokrotność dób, można kupić w Biurze Obsługi Parkingów czynnym tylko w dni powszednie)
 • Opłata za brak biletu: 50 zł

Pozostałe informacje

W Punkcie Obsługi Technicznej Parkingów można dokonać rozmiany pieniędzy. Ponadto Biuro Obsługi Parkingów posiada w ciągłej sprzedaży okresowe karty parkingowe. Opłaty są pobierane zgodnie z cennikiem, w którym są taryfy: ulgowa i pełnopłatna.

Taryfa ulgowa Uprawnionymi do korzystania z tej taryfy są: Osoby fizyczne i prawne wynajmujące powierzchnie biurowe i użytkowe na terenie zarządzanym przez Spółkę; Podmioty wykonujące prace na rzecz Miasta st. Warszawy na zlecenie Zarządu PKiN sp. z o.o. przez okres wykonywania tych prac.

Opłaty ulgowe wynoszą dla:

 • a) samochodów osobowych 1 miesiąc 150,- zł; 3 miesiące 420,- zł; 6 miesięcy 730,- zł; 12 miesięcy 1300,-zł.
 • b) samochodów ciężarowych i autobusów 1 miesiąc 300,- zł; 3 miesiące 810,- zł; 6 miesięcy 1440,- zł. 12 miesięcy 2500,-zł.
 • Taryfa pełnopłatna Prawo do zakupienia karty parkingowej posiada każda osoba fizyczna i prawna.

Opłaty normalne wynoszą dla:

 • a) samochodów osobowych 1 miesiąc 290,- zł; 3 miesiące 750,- zł; 6 miesięcy 1400,- zł; 12 miesięcy 2600,-zł.
 • b) samochodów ciężarowych i autobusów 1 miesiąc 550,- zł; 3 miesiące 1480,- zł; 6 miesięcy 2640,- zł; 12 miesięcy 4600,-zł.
 • Opłata za możliwość postoju na przystanku dla przewoźników linii pasażerskich (dla 1 linii za 1 miesiąc) 1000,- zł.
 • Opłata manipulacyjna za zgubienie parkingowej karty lub biletu wynosi 50 zł.
 • Opłata manipulacyjna za utraconą kartę abonamentową wynosi 70 zł.

Łączna liczba miejsc postojowych na terenie wewnętrznym PKiN:

ogólnodostępnych

dla autobusów
wycieczkowych

dla osób
niepełnosprawnych

Dział Parkingów z Biurem Obsługi Klienta znajduje się na poziomie „1” Pałacu – hol windowy, przy sklepiku z pamiątkami. Biuro Obsługi Klienta jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 z przerwa 10.00-11.00 ( tel. 22 656 63 49 ) Przez 24 godziny czynny jest Punkt Obsługi Technicznej Parkingu ( od strony ul. Marszałkowskiej, w pobliżu głównego wejścia do pałacu, obok dawnej trybuny, tel. 22 656 71 62 ).

Bardzo ważne: W Punkcie Obsługi Technicznej Parkingów można otrzymać paragon, gdy Klient zapomni pobrać go w automatycznej kasie parkingowej. Należy zwrócić się po opłaceniu biletu, ale jeszcze przed opuszczeniem terenu parkingu. Po wyjeździe bilet traci informacje niezbędne do wystawienia dokumentu. Serdecznie zapraszamy.

Szczegółowy cennik biletów parkingowych i opłat abonamentowych obowiązujący od 2016 roku pobrać można pod poniższym linkiem: