BIP

STRUKTURA SPÓŁKI

   
Obszar bezpośredniego nadzoru Prezesa Zarządu

 

 

Pion Organizacji Pracy Spółki

Stanowisko Organizacyjno-Prezydialne

Dział Spraw Pracowniczych

Stanowisko ds. obsługi Zarządu Spółki

Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej

Dział Zaopatrzenia

Archiwum Zakładowe

 

Pion Finansowy

Dział Księgowości

Dział Sprawozdawczości i Analiz

Dział Prawny i Zamówień Publicznych
Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
Stanowisko ds. BHP
Stanowisko ds. ochrony PPOŻ
Obszar bezpośredniego nadzoru Członka Zarządu
Pion Handlowy

Dział Imprez i Marketingu

Dział Wynajmu

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Stanowisko Rzecznika Prasowego

Dział Informatyki i Łączności
Pełnomocnik ds. Jakości
Obszar bezpośredniego nadzoru Członka Zarządu
Pion Techniczny

Dział Realizacji Projektów

Dział Dyspozytorów

Dział Urządzeń Elektrycznych

Dział Urządzeń Dźwigowych

Dział Urządzeń Sanitarnych

Dział Utrzymania

Dział Ochrony i Zabezpieczeń